วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กิ่งกาชาดอำเภอ บึงสามพัน รวมกับโรงพยาบาลบึงสามพัน ออกรับบริจาคโลหิต ที่บริษัท สหฟาร์ม 
จำกัด (สาขากันจุ)
   นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอบึงสามพัน ได้มอบหมายให้ นางปิ่ญญา อาริกุลรักษ์ เลขากิ่งกาชาดอำเภอบึงสามพัน และคณะกรรมการ -สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบึงสามพัน 
ร่วมกับ โรงพยาบาลบึงสามพัน ออกรับบริจาคโลหิต กับพนักงานเจ้าหน้าที่ บริษัท สหฟาร์ม
จำกัด( กันจุ) ต.กันจุ อ.บึงสามพัน 
จ.เพชรบูรณ์  
   โดยมีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ทางทีมงานกิ่งกาชาด อ.บึงสามพัน 
ขอขอบคุณทุกผู้บริหารและพนักงานทุกๆท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้  ณ บริษัท สหฟาร์มจำกัด (สาขากันจุ) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา...///
#จิรพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล/แดง บึงสามพัน ผู้สื่อข่าว เพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ