วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#NEW1                                                                                                      ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง  เผยแพร่ พรบ.ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท ปี 2562 บก.ทัน ขานรับเพื่อประชาชน
เมื่อวันพุธ ที่ 5 เม.ย.2566 เวลา 12.19 น.
ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง ประธานมูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ และยังเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพสังกัดกระทรวงยุติธรรม/ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ปี 2562  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร   

โดยเมื่อวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 12.19 น. ได้เดินทางเข้าพบ บก.ทัน นันเสียง บก.หนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำเสนอข่าวเกี่ยวกับ หน่วยงานการไกล่เกลี่ยสิทธิอันชอบด้วยกฏหมาย ของกระทรวงยุติธรรม อาทิ ศูนย์ประการกระทรวงยุติธรรม และ สิทธิหน้าที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2562 ว่าด้วยการเจรจา การไกล่เกลี่ยหนี้สิน ด้านกฏหมาย ก่อนขึ้นศาล

ตามมาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้  การดาเนินการเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจาตกลงกัน ระงับข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาโดยสันติวิธีและ

ปราศจากการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดำเนินการในชั้นศาลและในชั้นการบังคับคดี นอกจากนั้น บก.ทัน นันเสียง ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ที่จะได้นำเสนอข่าวสารสื่อต่างๆ ที่ทาง อ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง ปฏิบัติเผยแพร่กิจกรรม การกุศลไว้มากมายในปัจจุบัน จึงได้แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการข่าว วัฒนธรรม มีหน้าที่

ทำข่าว นำเสนอข่าวด้านศิลปะ วัฒนธรรม การกุศล ข่าวกิจกรรมบุญ ต่างๆ ทั่วประเทศ หรือข่าวสารต่างๆ เพื่อเป็นการนำเสนอ ต่อสังคม ให้เกิดภาพลักษณ์ที่สง่างาม อันเป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเยาวชนที่ทราบข่าวสารต่างๆ ถือเป็นสิ่งดีงาม
ติดต่อขอความช่วงเหลือ ด้านคดี หนี้สิน สายด่วนอาจารย์ป๊อบพระสีวลีชั่วโมง 0826361965               นำเสนอข่าวโดย : มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ 
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าว และสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ