วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 มุกดาหาร อาชีวะเปิดจุดเช็กรถฟรี ช่วงเทศกาลสงกรานต์
     https://youtu.be/L9m-rbDeH58
ทันใจนิวส์ทีวีออนไลน์
   
       มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566   ที่ศูนย์บริการน้ำมัน ปั๊ม ปตท.บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วยประชาชน Fix it Center  เทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พาหนะอื่นๆ แก่ประชาชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการเดินทางช่วงเทศสงกรานต์ โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร กองทุนเพื่อความปลอด ภัยในการใช้รถใช้ถนนและภาคเอกชนจัดขึ้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
          นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กล่าวว่า ตาม ที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มอบหมายให้นักเรียน นัก ศึกษา ครู ร่วมทีมจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา จำนวน 78 จุดบริการ เพื่อให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถที่ใช้ในการเกษตร และบริการด้านอื่นๆ แก่ประชาชน ตามถนนสายหลักและสายรอง รวมทั้ง บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น แก่ผู้เดินทางทั่วทุกจังหวัด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ดำเนินการโครงการอาชีวะอาสา ช่วยประชาชน Fix it Center  เทศกาลสงกรานต์ 2566 ที่บริเวณปั้มน้ำมัน (ปตท.ศูนย์ใหม่) ถนนสมเด็จ – มุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566  ถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 โดยการให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ไฟแสงสว่าง ไฟเลี้ยว หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ โดยเจ้าของรถไม่ต้องจ่ายค่าแรง มีครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส. แผนกช่างยนต์ คอยให้บริการ ตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พาหนะอื่นๆ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.รวมทั้งมีบริการเครื่องดื่มผ้าเย็นและแนะนำข้อมูลเส้นทางการเดินทางสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พักด้วย

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ