วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายเศรษฐา ทวีสินและคณะ บุกสวนทุเรยน อำเภอวังชิ้น
       เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ,๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น,นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดท นายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาครอบครัวเพื่อไทย พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด,น.ส. ตรีชฎา  ศรีธาดา และนายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนพรรคเพื่อไทย  ได้แวะลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียน พี่น้องประชาชน ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ของอำเภอวังชิ้นที่สวนทุเรียนของนายเกษม ธรรมณี(ลุงดี)บ้านแม่จอก ม.๕ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ โดยมี ดร.วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ผู้สมัคร สส.แพร่ เขต.๓ เบอร์๕พรรคเพื่อไทย พร้อมพี่น้องประชาชนชาวอำเภอวังชิ้น ประมาณ๕๐๐ กว่าคน มาต้อนรับอย่างล้นหลาม เกินความคาดหมาย ซึ่งทางตัวแทน ว่าที่ สส.
แพร่เขต ๓ จัดเก้าอี้ไว้ให้ตัวแทนพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหามายื่นหนังสือเสนอปัญหาเพียง ๕๐ คนเท่านั้น แต่ก็มีพี่น้องที่มีหัวใจสีแดงรักประชาธิปไตย พอทราบว่าคณะตัวแทนพรรคเพื่อไทยมาที่สวนลูงดีเท่านั้น ต่างก็มาต้อนรับกันจนเก้าอี้ไม่พอนั่ง ต้องเสริมม้านั่งไม่ไผ่ยาวและอาศัยร่มไม้ต้นเงาะต้นทุเรียนมานั่งฟังกันอย่างร่มเย็น ขนาดร้อนอบอ้าวทุกคนไม่มีบ่นเลย
   ก่อนที่คณะท่านเศรษฐาจะมาถึงนั้น ได้มี สจ.กุลชา บัญสว่าง และ สจ.มยุรี ยาวิชัย ได้พบปะพูดถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยและเงินดิจิตอล ให้พี่น้องชาววังชื้นได้รับทราบ แล้วได้สู่มสอบถามโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าไม่ได้เตี๊ยมไว้ก่อนว่าผู้สมัคร สส.เขต๓ คือใคร ได้เบอร์อะไร พรรคไหน หมายเลขพรรคที่เท่าไหร่  ปรากฎว่าทุกคนที่มาตอบเป็นเสียงเดียวกันพร้อมชูมือ ๕ นิ้วว่าชื่อ วรวัจน์ เบอร์๕ พรรคเพื่อไทยเบอร์ ๒๙ ทำให้ทีมงานหน้าชื่นตาบาน
     เวลา๑๓.๓๐ น.ทาง ดร.วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ได้เดินทางมาถึงพบปะพูดคุยกับตัวแทนชาวอำเภอวังชิ้น ได้รับเสียงตะโกนดังกระหื่มพร้อมมอบพวงมาลัยดอกมะลิโบกธงว่า เบอร์ห้า เพื่อไทยๆๆ ทำให้ท่านวรวัจน์ ยิ้มดีใจไม่คิดว่าจะมาต้อนรับมากขนาดนี้แล้วได้พูดถึงการที่ท่านเศรษฐาฯพร้อมคณะที่จะมาในครั้งนี้ว่า  เป็นความโชคดีของชาวอำเภอวังชิ้นในรอบ๑๐๐ ปีที่มีว่าทีนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ำเภอวังชิ้นถึงในสวนแบบนี้ ขอให้พวกเราจงภูมิใจทีมีรับกับผู้นำประเทศพร้อมคณะบุคคลสำคัญของพรรคมาที่นี่ อย่างนี้ ไม่เคยมีพรรคไหนทำมาก่อน เราจงภูมิใจท่านมาเพื่อพบปะ/รับทราบปัญหาของกลุ่มพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ดินทับซ้อนป่าอุทยานและป่าสงวน ปัญหาภัยแล้ง สินค้าเกษตรตกต่ำ ปัญหาต่างเหล่านี้หากพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลท่านเศรษฐา รับทราบแล้ว จะนำเข้าสู่สภาเป็นว่าระแห่งชาติแก้ไขให้โดยเร็ว ทำให้พี่น้องที่มารับฟังในวันนี้ต่างปรบมือพอใจโห่ดังกึกก้อง 
   จนถึงเวลา๑๔.๐๐ น.ทางคณะท่านเศรษฐา ทวีสิน ได้มาถึงที่สวนทุเรียน เมื่อลงจากรถ ทุกคนได้ยืนโบกธงพรรคเพื่อไทยจ้อนรับพร้อมพูดว่าเศรษฐาๆๆๆ ยิ้มรับคล้องพวงมาลัยจากพี่น้องชนเผ่าอาข่า จากบ้านดงยาง ,ชนเผ่าไทไหย่บ้านแม่สูง,ชนเผ่ากะเหรี่ยง มีพี่น้องเกษตรกรวังชิ้นมาให้การต้อนรับอย่าง ครึกครื้นสนุกสนานแบบเป็นกันเอง เสร็จแล้วมานั่งโต๊ะไม้โดยไม่ถือว่าจะสูงหรือต่ำนั่งเสมอภาคเท่าเทียมกัน ท่านถือว่าเราเป็นมนุษย์มีสิทธิพื้นฐานเสมอภาคเท่ากัน นี่ถือว่าเป๋นจุดเด่นของพรรคเพื่อไทย ไม่ถือยศศักดิ์แล้วได้บอกพี่น้องที่มาต้อนรับว่า ที่มาวันนี้ ไม่ได้ถือว่ามาปราศรัยเหมือนเวทีใหญ่ แต่มาพบปะพูดคูยเสวนาธรรมดาๆแบบกันเอง และหาเสียงให้กับ ดร.วรวัจน์ฯที่สมัคร สส.เขต๓ นี้ ซึ่งท่านเป็นคนพื้นที่ดูแลเอาใจใส่คลุกคลีอยู่กับพี่น้องมาตลอด ผมได้พูดคุยกับท่านวรวัจน์ฯเสมอและทราบปัญหาเบื้องต้นแล้วว่า ในเขตพื้นที่วังชิ้นมีปัญหามากมายที่ต้องแก้ไข วันนี้จึงมีเวลาน้อยนิดแต่สำคัญมีประโยชน์มากที่จะได้มาเห็นมารับทราบปัญหาต่างๆถ้าหากกลุ่มไหน ท่านใดมีปัญหาสามารถเสนอสอบถามมาได้ จะตอบให้ทันทีพร้อมจะนำปัญหาเหล่านี้เข้าไปแก้ไขได้ทันที ก่อนที่จะมีการสอบถาม ดร.วรวัจน์ ไดนำเรียนท่านเศรษฐาทราบว่า พื้นที่นี้พี่น้องประชาชนได้อาศัยทำไร่ ทำสวนในพื้นที่นี้มานานหลายร้อยปีมาแล้วก่อนที่กฎหมายควบคุมพื้นที่จะออกมา โดยมีตันทุเรียนที่บรรพบุรุษได้ปลูกต้นทุเรียนไว้ที่สวนในป่าต้นสูงใหญ่ขนาด ๓ คนโอบ อายุราว ๑๐๐ กว่าปี นี่แสดงให้เห็นว่า พี่น้องชาวบ้านได้ครอบครองที่ดินมาก่อนกฎหมายออกมา จึงมีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ เมือสิบกว่าปีที่ผ่านมาได้นำทุเรียนจากบ้านแม่จอกไปประกวดที่สวนนงนุช พัทยาได้รับรางวัลที่๑ อร่อยที่สุดในโลก จากนั้น สจ.กุลชา บัญสว่าง ได้รายงานแนะนำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหา ที่จะเสนอให้ท่านเศรษฐาทราบ กลุ่มที่๑ กลุ่มปลูกทุเรียน 
๒.กลุ่มปลูกยาง ๓.กลุ่มปลูกปาล์ม ๔.กลุ่มปลูกส้มเขียวหวาน 
๕.กลุ่มปลูกข้าว ๖.กลุ่มปลูกส้มโอ
โดยมีตัวแทนแต่ละกลุ่มได้นำเสนอมาให้ท่านเศรษฐาทราบ ท่านเศรษฐาฯ ตอบเป็นข้อๆว่าสรุปแล้ว  ทุกกลุ่มมีปัญหาเสนอมานี้ไม่ว่าเรื่อง เอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำการตลาด ที่ขอให้พรรคแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ท่านเศรษฐาตอบรับเรื่องไว้ ซึ่งเรื่องที่ทราบมาวันนี้ ทางพรรคเพื่อไทยได้มีนโยบายอยู่แล้ว โดยเฉพาะยาเสพติดที่มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมือง ต้องหมดไป สิทธิพลเมือง ไม่ว่าเด็กเยาวชนบุคคลข้ามเพศต้องรับการเยียวยาแก้ไข ไม่อยากพูดถึงนายกของรัฐบาลชุดนี้เลย เพราะเราเสียโอกาส เสียเวลามาแล้ว ๘ ปีไม่มีอะไรดีขึ้นมา ซึ้งรัฐบาลชุดนี้เขาชอบบังคับใช้กฎหมายเก่งแต่กู้ เอาแค่พรรคพวกตนเองรวยกระจุก จนกระจาย พี่น้องเดือดร้อนไปหมด ไม่มาแก้ไข ไม่ออกไปติดต่อค้าขายหาตลาดยังต่างประเทศเลย ที่ไทยรักไทยได้หาไว้ให้แล้ว  ไม่ใช่มีแต่ประเทศจีนเท่านั้นที่กินทุกเรียน เราจะต้องไปหาตลาดเพิ่มทางทวีปแอฟริกา เพิ่มอีก เชื่อว่าสินค้าเกษตร โดยเฉพาะทุเรียน จะเป็นสินค้าส่งออก ข้าวเราจะต้องเรียกอันดับหนึ่งกลับคืนมาให้เป็นแชมป์เหมือนเดิม ส่วนเรื่องยางพารานั้น คุณณัฐวุฒิ ใสเกื้อ ได้ตอบว่า ในสมัยท่านทักษิณ ชินวัตร  เป๋นนายก เราได้จับมือทางประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ตั้งบริษัทร่วมกันตั้งราคายาง จึงทำให้ราคาจากกิโลละ๖๐ - ๗๐บาทในอดีต ขึ้นมาจนถึง ๑๒๐ บาทแล้วมีนโยบายให้พี่น้องทางภาคเหนือได้มีอาชีพใหม่เป็นชาวสวนยาง พอยางโตมากำลังได้กรีดยาง ออกขายก็มาถูกรัฐประหารมาซ้ำแล้วซ้ำอีก จนทำให้ยางถูกลงเหลือ ๕ กิโลกรัม ๑๐๐ บาท แต่ก็เอาเถอะ หากพ่อแม่พี่น้องชาววังชิ้น อยากให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น มีเงินดิจิตอลในกระเป๋าเอาไว้เป็นทุนขอให้พี่น้องชาววังชิ้นลอง เด่นชัย สูงเม่นเลือก ท่านรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เบอร์๕ เข้าไปเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องชาววังชิ้น จังหวัดแพร่ ทั้ง๓ เบอร์ เลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรค เขต๑ เบอร์๔ เขต๒ เบอร์๗ 
เขต๓ เบอร์๕ ปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขหมดไปแน่นอน ตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็น เมืองแพร่เขต๓ ต้องเลือก ท่านวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เบอร์๕ เลือกพรรคเพื่อไทย เบอร์๒๙ ให้ แลนด์..ส..ไลด์ ปัญหาหมดไปเพื่อไทยทุกคน 
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ