วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สกมช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ 9 มหาวิทยาลัย ปั้นคนไอที (ขาดแคลนมาก ความต้องการสูง)
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
ดร.เจษฎา จันทร์ผา  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วม“โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรรัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ เพื่อการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” โดยมี พล.อ.ต.อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไฟเบอร์แห่งชาติ(สกมช.) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สกมช. กับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำ 10 แห่ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ อีกทั้งปัจจุบันยังพบความขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยี ที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการพัฒนาองค์ความรู้ และต้องได้รับการส่งเสริมทักษะจนสามารถปฏิบัติงานได้ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อขยายขอบเขตการพัฒนาบุคลากร โดยการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรของรัฐ และสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาด้านเทคโนโลยีที่จะมาเป็นกำลังหลักของประเทศในอนาคต ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ