วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"อนันต์ นิลมานนท์ นายก สภท." จัดอบรมสื่อ เรื่อง "ติดอาวุธทางปัญญา...พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1" 
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ "ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล, ดำฤทธิ์ วิริยะกุล, ภากร ยังแจ่ม, และสุพัตรา สมถวนิช" ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเพื่อ "ติดอาวุธและพัฒนาสื่อฯ"


วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เริ่มตั้งแต่ 08:00 น. ถึง 17.00 น. ณ ที่ทำการ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ) เลขที่ 299 อาคาร
สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.58ปี) จัดอบรมสื่อ ในหัวข้อเรื่อง "ติดอาวุธทางปัญญา...พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1" จำนวน 20 คน (อบรมฟรี) ให้กับสมาชิกสมาคมฯ โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรที่มีคุณภาพ อาทิ (1) ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการอำนวยการ Green lnnovation&SD  Manager online  (สื่อในเครือผู้จัดการ) ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารสื่อให้ไปได้ - ไปดียุคดิจิตัล”, (2) นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การป้องกัน Fake New ในสื่อออนไลน์”, (3) นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมสื่อออนไลน์” และ (4) นางสาวสุพัตรา 
สมถวนิช รองเลขาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง
“การทำข่าวและนำเสนอข่าวในยุคดิจิตัล” และ “สิ่งที่สื่อพึงปฏิบัติในการทำงาน (รวมถึงจรรยาบรรณสื่อ)” โดยมีนายบุญเลิศ พุทธเจริญ อุปนายกภาคเหนือ สภท. และคณะกรรมการ ร่วมงานด้วย

โดยนายอนันต์ กล่าวว่า การอบรมสื่อเรื่อง "ติดอาวุธทางปัญญา...พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1" ในครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน (สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย) ใช้เวลาในการอบรม 1 วัน พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นเกียรติกับผู้ร่วมเข้าอบรมในครั้งนี้จำนวน 20 ท่านประกอบด้วย นายอธินันท์ พรมหมื่นไวท นสพ.ผู้นำวันนี้ ออนไลน์, นายธวัชชัย เฟื่องอนันต์ บก.นสพ.ประชาไท และกรรมการ สภท., นายกฤษติน นิลมานนท์ ผู้จัดการ สภท., นายภัทรกร รัตนารักษ์  เพจ : อัพเปอร์แอทนิวส์, น.ส.พรชวัล สว่างปัญญา เว็บไซด์: reportto.news, นายสราวุธ มีคุณสมบัติ ที่ปรึกษาดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวินัย เผือกนาง บก.นสพ.นิวส์นนท์, นายเอกชัย รัตนโยธิน เพจ &เว็บไซต์ ข่าวเป็นข่าว, นายอิทธิณัฐ รัตนโยธิน เว็บไซต์ ข่าวเป็นข่าว, นายสุรพล ก้องเพชรศักดิ์ ทีวี 7 จ.เพชรบูรณ์, นายจิรพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล นสพ.ประชาไท จ.เพชรบูรณ์, นายสหพัฒน์ พุทธเจริญ นสพ.ประชาไท, นายชัยรัตน์ ทองใบ เว็บไซต์ News Freelancer, น.ส.อมรรัตน์ กรแก้ว เพจ&เว็บไซต์ อินเตอร์นิวส์ออนไลน์, นายสมัคร โชติวรรณ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์ (ทีวี 7), น.ส.คัมภีรดา ฉิมแฉ่ง เว็บไซต์ทันใจนิวส์, นายอนันต์ ยศธนาสีหสกุล น.ส.พ.ทันใจนิวส์, นายธนวัฒน์ บุระคร สำนักข่าวทั่วไทย สภท., นางปนัดดา เหล่าชูวงศ์ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ) และนายทัน นันเสียง บก.นสพ.ทันใจนิวส์

โดยนายอนันต์ กล่าวต่อไปว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ จะสร้างเสริมความรู้ ความสามารถให้กับผู้เข้าอบรม โดยเพราะวิทยากรทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถผ่านประสบการณ์ชีวิตในการทำข่าวในภาคสนาม ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 50 ปี ถือว่าประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ สามารถนำมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการอบรมในครั้งนี้ ยังมีผู้ที่สนใจ ที่จะเข้าร่วมอบรมอีกเป็นจำนวนมาก ทางสมาคมฯ จึงเปิดโอกาสให้ทางสมาชิกและสื่อมวลชน ที่สนใจจะเข้าอบรมเพื่อสั่งสมประสบการณ์จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยาย เป็นรุ่นที่ 2  จึงกำหนดวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 จัดอบรมสื่อ "ติดอาวุธทางปัญญา...พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2" ณ ที่ทำการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ) ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ