วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

https://youtu.be/d3tocWyOfh0
    "พรรคพลังธรรมใหม่" เบอร์ 27
             ชู นโยบาย
> พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
> ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้กับประชาชน >ผันน้ำโขงเลยชีมูลสุ่ภาคอีสาน
ข้อมูลโดยทนายราเชนทร์ ศิวะเสาร์แก้ว
รองหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่
...รวบรวมและดำเนินการผลิตรายการโดย...
     อ.วิชิต ดิษฐประสพ
ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี TT TV ทีวีออนไลน์
*ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสำนักหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สมาชิกพรรคพลังธรรมใหม่
 มือถือ ID Line 064-516-6794
     ...........
         พรรคพลังธรรมใหม่ (ชุดที่ 1 )
ดำเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หมวด 2 การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์
*ผู้ผลิตและผู้ดำเนินการ นายวิชิต ดิษฐประสพ
ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
 อินไซด์ทีวี TT TV  TT ทีวีออนไลน์ ดำเนินการภายใต้วิชาชีพสื่อมวลชน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 35 
    วันที่ 21 เมษายน 2566
     .............................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ