วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผบ.ทร.เป็นประธานในการเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี “เสด็จเตี่ย” ตอนที่ 3 “บทเรียนจากอดีต กับการปรับตัวรับสถานการณ์โลกปัจจุบัน”
      เมื่อวันที่ 4 เม.ย.66 พล.ร.อ.เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการเสวนาวิชาการในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” ตอนที่ 3 “บทเรียนจากอดีต กับการปรับตัวรับสถานการณ์โลกปัจจุบัน” 
    โดยมี พล.ร.อ.สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการจัดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้การเสวนาฯ ได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ , พล.ร.อ.คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ อดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ เป็นวิทยากร และ คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ      ในการนี้ ได้มีหน่วยงานภาครัฐ , ภาคเอกชน , ประชาชน และนักศึกษาที่ให้ความสนใจ เช่น สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร , สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกน้อย , สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ , มูลนิธิรัตนาภาในพระราชูปถัมภ์ ร่วมฟังการเสวนา ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา
       การเสวนาวิชาการดังกล่าว เป็นกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือ “เสด็จเตี่ย” โดยวิทยากรได้กล่าวถึงคุณูปการของเสด็จเตี่ยที่ทรงวางรากฐานในการพัฒนากองทัพเรือ , เสถียรภาพ , ความมั่นคง และความปลอดภัยทางทะเลของประเทศไทย ท่ามกลางบทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การปรับตัวของประเทศไทยเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลต่อภารกิจของกองทัพเรือในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นบทสรุปกิจกรรมการเสนาวิชาการในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี เสด็จเตี่ย อย่างสมบูรณ์
      ทั้งนี้ ผู้ที่มีความสนใจการเสวนาสามารถรับชมบันทึกการเสวนาทั้ง 3 ตอน ได้ที่ Facebook:กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645
#ครบรอบวันสิ้นพระชนม์_100_ปี_พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์_กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#thetrustednavy
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ