วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ภาค ๕ จัดไหว้ครูมวยไทยยิ่งใหญ่ ยกระดับมวยไทยให้เป็น Soft Power
วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ลานประตูท่าแพ อ.เมือง จว.เชียงใหม่

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.๕ ได้เป็นประธานพิธีไหว้ครูมวยไทย ตำรวจภูธรภาค ๕ โดยมี พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รอง ผบช.ภ.๕ , พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ , พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.๕,นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รอง นายก อบจ.เชียงใหม่ ,นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ,พ.อ.ขวัญเอก รัชดาธนวัฒน์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มทบ.๓๓ ,นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ , ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว) และครูมวยค่ายบัญชาเมฆ ร่วมพิธีไหว้ครูมวยไทยดังกล่าว 

สำหรับโครงการมวยไทย ตำรวจไทย มรดกไทย ของตำรวจภูธรภาค ๕ นี้ ได้จัดขึ้นตามโยบายของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มีแนวคิดยกระดับมวยไทยให้เป็น Soft Power ที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีแนวคิดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมวยไทยในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากลทั่วโลกและมีเป้าหมายให้มวยไทยได้รับการบรรจุในกีฬาโอลิมปีกในอนาคต และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดดำเนินการให้ได้ผลอย่างจริงจัง  

ตำรวจภูธรภาค ๕ จึงได้ร่วมกับ ค่ายมวยบัญชาเมฆ (บัวขาว) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง (MOU) ในการร่วมส่งเสริมผลักดันให้กีฬามวยไทยได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นการร่วมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด,บุตรหลานของข้าราชการตำรวจ เยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในการออกกำลังกายรักษาสุขภาพด้วยกีฬามวยไทย และเป็นการขับเคลื่อนกีฬาสู่ชุมชนและหมู่บ้านตำรวจภูธรภาค ๕ ได้ให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ บรรจุกีฬามวยไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรให้กับนักเรียนนายสิบตำรวจ และมีการฝึกมวยไทยโดยมีครูมวยจากค่ายมวยบัญชาเมฆเป็นผู้สอน

โครงการนี้ได้มีการฝึกมวยไทยให้กับนักเรียนนายสิบตำรวจที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน ๗๐๐ นาย โดยมีครูมวยจากค่ายมวยบัญชาเมฆมาเป็นผู้ฝึกสอน ภายใต้การควบคุมของ ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว บัญชาเมฆ) มีวัตถุประสงค์ คือ

      ๑.เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือ “พระบิดาแห่งมวยไทย” อันเป็นศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ประจำชาติที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็น soft power ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

      ๒.เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ “แม่ไม้มวยไทย” อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญา สืบสานมวยไทย เป็นมรดกไทย มรดกโลก ให้แพร่หลาย 

     ๓. เพื่อเสริมสร้างการฝึกวินัยให้กับผู้เข้ารับการฝึก รู้จักการแบ่งเวลา มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังกัดได้อย่างมีความสุข 

      ๔. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ บุตรหลาน และประชาชนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๕ ได้ร่วมกันส่งเสริมให้มวยไทย ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย

ในวันนี้ นักเรียนนายสิบตำรวจ จากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ จำนวน ๒๐๐ นาย ได้ร่วมกันไหว้ครูมวยไทย ตำรวจภูธรภาค ๕ โดยมีครูมวยจากค่ายมวยบัญชาเมฆเป็นผู้ฝึกซ้อมในครั้งนี้

พร้อมกันนี้ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.๕ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ ร.ท.สมบัติหรือบัวขาว บัญชาเมฆ, รศ.ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชัยภูมิ ,นายคณิต สอนราช อ.ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ,นายวิชิต ตุ่นกระโทก ผู้เชี่ยวชาญมวยไทย
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เขตอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ที่ให้การสนับสนุนการจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ