วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เลขาฯ ป.ป.ส. ร่วม 6 ประเทศ
ประชุมแผนปฎิบัติการสกัดกั้นยาเสพติด ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 สำนักงาน ป.ป.ส. นำโดย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส.และคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และหารือเกี่ยวกับการพิจารณารับร่างแผนแม่น้ำโขงปลอดภัย เพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) โดยมีผู้แทนจาก  6 ประเทศ และหน่วยงานภาคีระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้นกว่า 100 คน ณ โรงแรมอีสต์ทิน กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โดยนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายเวียดนาม นำโดย พลตำรวจตรี Nguyen Van Vien, อธิบดีกรมตำรวจต่อสู้ยาเสพติด (Director General, Vietnam Counter Narcotics Police  Department) ที่ดำเนินการเป็นเจ้าภาพโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย ระหว่างวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2566 และผู้แทนประเทศสมาชิกทั้ง 5 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา จีน ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผ่านกลไกศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย และกลไกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีระหว่างประเทศ 

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้แจ้งว่าศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยของไทยได้ย้ายจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปอยู่ที่วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ หรือ วปส. อ.เชียงแสน จ,เชียงราย
 ซึ่งอยู่ใกล้แม้น้ำโขง ติดกับชายแดนเมียนมาและ สปป.ลาว ซึ่งจะทำให้ประสานงานกันได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ซึ่งวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ หรือ วปส.  นี้จะเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านยาเสพติดของภูมิภาค และจะจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ วิทยาลัยป้องกันและปราบรามยาเสพติดระหว่างประเทศได้รับการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศ เช่น UNODC และประเทศต่างๆ เช่นออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ฯลฯ

นอกจากนี้ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ยังได้กล่าวถึงมาตรการในการควบคุมสารตั้งต้นเคมีภัณฑ์ที่อาจนำไปใช้ในการผลิตยาเสพติด ซึ่งประเทศสมาชิกจับกุมได้ในปริมาณมากแต่มีปัญหาในการจัดเก็บและการทำลาย จึงได้ทำไปเสนอในที่ประชุม CND ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม ถึงความร่วมมือในการจัดเก็บและทำลายสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่จับกุมได้ ซึ่งนานาประเทศต่างเห็นด้วยและรวมรับรองเป็นมติ ซึ่งจะส่งผลให้มีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและงบประมาณสำหรับการเผาทำลายยาเสพติดและสารตั้งต้นที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

โดยที่ประชุมได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานภายใต้แผน ฯ ระยะ 4 ปีที่ผ่านมา สามารถจับกุมยาเสพติด สารตั้งต้นและสารเคมีได้ปริมาณมาก เช่น จับกุมยาบ้า 1,931.6 ล้านเม็ด ไอซ์ 199.4 ตัน เฮโรอีน 25.5 ตัน สารเคมี 16,724 ตัน  ฯลฯ 

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ (กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม) ปี 2566-70 เพื่อนำมาใช้ในระยะต่อไป ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย โดยศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Centre : SMCC) มีเป้าหมายคือ การลดปัญหายาเสพติดในภูมิภาคด้วยการผนึกกำลังร่วมกัน มีมาตรการสำคัญ คือ การลดศักยภาพการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยมุ่งเน้นมาตรการในการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด การควบคุมสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด รวมถึงการร่วมกันสืบสวนขยายผลจับกุมกลุ่มผู้ค้าสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศร่วมกันต่อไป
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ