วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

...ชีวิตเรา เราก็รัก ... ชีวิตใครใครก็รัก...
https://youtu.be/B70T0j7lajs
ขอส่งพลังบุญไถ่ชีวิตกระบือเผือกท้อง เปิดมงคล เมตตาบารมี รับปีใหม่ไทย แด่กัลยาณมิตร
มูลนิธิพุทธภูมิธรรม เป็นตัวแทนกัลยาณมิตร
ไถ่ชีวิตกระบือเผือกท้องที่จะถูกส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์
โดยหลังจากไถ่ชีวิตมาแล้วได้ประสานงานหน่วยงานราชการในจังหวัดปราจีนบุรี
ที่มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานดูแลตลอดอายุขัย ต่อไป..

ขอส่งผลบุญให้แด่ท่านและครอบครัว ตลอดจนถึงกัลยาณมิตรทุกท่าน
ให้รับบุญกุศลนี้ บันดาลผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุขัยยืนยาว โชคดีมีสุข ตลอดปีใหม่ไทยและตลอดไปด้วย เทอญ...
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชวนร่วมงาน "อนุสรณ์มงคลกาล รุ่น 666 ปีทวีโชค" ที่เซ็นทรัลพิษณุโลก ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ