วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

...ชีวิตเรา เราก็รัก ... ชีวิตใครใครก็รัก...
https://youtu.be/B70T0j7lajs
ขอส่งพลังบุญไถ่ชีวิตกระบือเผือกท้อง เปิดมงคล เมตตาบารมี รับปีใหม่ไทย แด่กัลยาณมิตร
มูลนิธิพุทธภูมิธรรม เป็นตัวแทนกัลยาณมิตร
ไถ่ชีวิตกระบือเผือกท้องที่จะถูกส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์
โดยหลังจากไถ่ชีวิตมาแล้วได้ประสานงานหน่วยงานราชการในจังหวัดปราจีนบุรี
ที่มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานดูแลตลอดอายุขัย ต่อไป..

ขอส่งผลบุญให้แด่ท่านและครอบครัว ตลอดจนถึงกัลยาณมิตรทุกท่าน
ให้รับบุญกุศลนี้ บันดาลผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุขัยยืนยาว โชคดีมีสุข ตลอดปีใหม่ไทยและตลอดไปด้วย เทอญ...
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ