วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Alumni professional Achievement ในฐานะศิษย์เก่า ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ   ที่ประสบผลสำเร็จในวิชาชีพ จาก School of Materials Science and Innovation มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับรางวัล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าว และสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ