วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  คว้ารางวัล ”ดีเลิศ" เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 3 (ด้านการศึกษาและวิจัย) จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
*********************
          วันที่ 26 เมษายน 2566   มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี  เข้ารับรางวัล  เชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award)  ประเภท   รางวัล ”ดีเลิศ" เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 3 (ด้านการศึกษาและวิจัย) ประจำปีงบประมาณ 2566   ณ   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ปส. ครบรอบ 62 ปี   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่ง นายเอกจักร์ จันทร์ดอน     เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี  เข้ารับรางวัล 
          ทั้งนี้  นายเอกจักร์ จันทร์ดอน  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลห้องปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) สังกัดงาน ปฎิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา   มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี  ผู้สมัคร และจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด พร้อมด้วย  นายณัฐดนัย   สมประสงค์  นักวิทยาศาสตร์  สังกัดงาน งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี  ผู้ร่วมดำเนินการรวบรวมข้อมูล และประสานงาน    และผลการพิจารณา ห้องปฏิบัติการ Radiation Lab (L104/1) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ได้รับการคัดเลือกเข้ารับ รางวัล ”ดีเลิศ" เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 3 (ด้านการศึกษาและวิจัย)  โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการพิจารณารางวัล OAP Award     ใช้เกณฑ์การพิจารณา ทั้งหมด 4 ด้าน คือ 
1.ด้านความปลอดภัยทางรังสี (Safety)
2.ด้านการรักษาความั่นคงความปลอดภัยทางรังสี (Security)
3.ด้านการบริหารความปลอดภัยทางรังสี (Safety management)
4.แผนฉุกเฉินทางรังสี (Emergency plan)
             สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดโครงการรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) เพื่อสร้างแรงจูงใจ ความตระหนัก ส่งเสริม และสนับสนุน ด้านปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี จากการนำพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ในทางสันติของสถานประกอบการหรือหน่วยงานในประเทศไทย ให้เกิดความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคงปลอดภัย (Security)   โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานผู้ที่รับอนุญาตในการมีไว้ครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี หรือวัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทยซึ่งโครงการมอบรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award)  ถือเป็นการเริ่มต้นสำหรับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากรังสี ในการสร้างแรงจูงใจ สร้างความตระหนัก ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีในประเทศต่อไป 
--------------------------------------------
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ