วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ป.ป.ช. นรา ผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน !!! บ่อขยะ
วันที่ 28 เมษายน 2566 นายสุวัฒน์  เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ฝ่ายปกครองอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ได้รับความเดือนร้อนและผลกระทบจากบ่อขยะที่อยู่ในพื้นที่ 
จากการตรวจสอบในพื้นที่ ต.บาเระใต้ บริเวณ ม. 5 บ้านชูโว มีบ่อขยะจำนวน 3 บ่อ โดยจุดแรกที่เข้าตรวจสอบเป็นบ่อขยะของเทศบาลตำบลบาเจาะ โดยมีปลัดเทศบาลตำบลบาเจาะได้ชี้แจงและให้ข้อมูลว่า บ่อขยะดังกล่าวมีอายุการใช้งานมามากกว่า 30 ปีก่อสร้างในสมัยยังเป็นสุขาภิบาลบาเจาะ และต่อมาปี 2542 ได้มีการแยกออกเป็น อบต.บาเระใต้ ซึ่งปัจจุบันได้หยุดการทิ้งขยะมา 2 เดือนแล้ว เนื่องจากบ่อขยะเต็มความจุไม่สามารถรองรับปริมาณขยะได้อีก และทางเทศบาลได้มีแผนการจัดหาสถานที่อื่นเพื่อเป็นบ่อขยะแห่งใหม่ ส่วนบ่อขยะดังกล่าวจะทำการปิดบ่อในระยะต่อไป เจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ได้ให้ข้อมูลว่าจากการประเมินด้วยสายตาพบว่าการจัดการบ่อขยะยังไม่เป็นไปตามหลักทางวิชาการ ส่วนการปิดบ่อขยะจะต้องเกลี่ยดินปิดกลบบ่อขยะให้มีความหนาไม่น้อยกว่า 60 ซม. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส จึงได้เน้นย้ำและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการบ่อขยะทั้งในระยะเร่งด่วนและการจัดการในระยะยาว เพื่อป้องกันและลดปัญหาบ่อขยะส่งผลกระทบสร้างความเดือนร้องให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่
ส่วนจุดที่ 2 ที่เข้าตรวจสอบ พบว่าเป็นบ่อขยะของเทศบาลตำลต้นไทร มีปลัดเทศบาลได้ชี้แจงและให้ข้อมูลว่า บ่อขยะของเทศบาลก่อสร้างพร้อมกับบ่อขยะของเทศบาลตำบลบาเจาะ รองรับปริมาณขยะได้ 2,000 ตันต่อวัน และปัจจุบันยังมีการนำขยะมาทิ้งอยู่ และมีปัญหามีผู้แอบลักลอบเข้ามาคุ้ยเขี่ยขยะเพื่อนำไปจำหน่าย มีประกายไฟเกิดขึ้นทำให้ไฟไหม้บ่อขยะอยู่เป็นะระยะ แต่อย่างไรก็ตามทางเทศบาลต้นไทรมีแผนจะปิดบ่อขยะและจัดหาสถานที่ทิ้งขยะแหล่งใหม่ เบื้องต้นสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนะนำให้ประสานการจัดการบ่อขยะกับทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส เพื่อหามาตรการในการป้องกันปัญหาจากบ่อขยะ ทั้งในระยะเร่งด่วนและการจัดการในระยะยาวต่อไป
และจุดที่ 3 เป็นบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลกาเยาะมาตี ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเยาะมาตี ได้ให้ข้อมูลและชี้แจงว่า บ่อขยะดังกล่าวได้ดำเนินการทิ้งขยะมาตั้งแต่ปี 2565 โดยทำการเช่าสถานที่กับเอกชนในพื้นที่จำนวน กว่า 1 ไร่ และสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 3 ปี เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ได้ให้คำแนะนำในการจัดบ่อขยะให้เป็นตามหลักวิชาการ และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ได้เน้นย้ำให้มีมาตรการในการเพื่อป้องกันและจัดการผลกระทบสร้างความเดือนร้อนแก่ชาวบ้าน
ทั้งนี้อำเภอบาเจาะในฐานะผู้กำกับดูแลองคอ์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จะได้รวบรวมข้อมูลรายงานนายอำเภอบาเจาะ เพื่อหามาตรการป้องกันและลดปัญหาบ่อขยะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส จะได้นำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในการขับเคลื่อนการป้องกันและปัญหาความเดือนร้อนของชาวบ้านจากปัญหาบ่อขยะต่อไป 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ