วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมบริษัท มะลิ กรุ๊ป เพื่อสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
        วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ณ บริษัท มะลิ กรุ๊ป 1962 จํากัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน ด้านแรงงานในทุกมิติ โดยมี นายเสนัชย์  เจริญศรี รองกรรมการผู้จัดการบริษัท มะลิ กรุ๊ป 1962 จํากัด พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมภายในโรงงาน และหน่วยการผลิตฝ่ายต่าง ๆ 

         นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร กล่าวว่า การลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนสถานประกอบครั้งนี้ เนื่องด้วยทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความห่วงใยทั้งผู้ประกอบการและลูกจ้าง ทางจังหวัดฯ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทำโครงการพบปะเยี่ยมเยือนผู้ประกอบกิจการ เพื่อเป็นการร่วมปรึกษาหารือแนวทาง มาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหารองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และการส่งเสริมการลงทุนตลอดทั้งการประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหากผู้ประกอบการมีประเด็นใดที่ต้องการจะเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานหรือด้านอื่นที่เกิดประโยชน์ต่อผู้คนที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ว่าจะเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตหรือส่งเสริมการลงทุนอันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดก็พร้อมที่จะรับฟังและนำไปประกอบการพิจารณาพัฒนาจังหวัดต่อไป 

        บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2505 จากการร่วมทุนของกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำของชาวไทย มาเลเซีย และออสเตรเลียนแดร์คอร์ปอเรชั่น ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำวัตถุดิบภายในประเทศมาผลิตอาหารประเภทนมชนิดต่างๆ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ บริษัทฯ สร้างโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลิตภัณฑ์นมตรา “มะลิ” มีส่วนแบ่งทางการตลาดของนมข้นหวานตรามะลิ  อยู่ประมาณ 50% บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย ได้รับมาตรฐานด้านคุณภาพต่างๆมากมาย อาทิ มาตรฐาน ISO9001:2008 ด้านคุณภาพ  มาตรฐาน ISO14001 ด้านสิ่งแวดล้อม  มาตรฐาน GMP มาตรฐานฮาลาล ซึ่งมาตรฐานดังกล่าว เป็นเครื่องการันตรีแก่ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3   และคณะ เดินทางเยี่ยมเยือนครอบครัวกำลังพลในสังกัดกองบัญชาการกองทัพภ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ