วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
    วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องบันเทิงทัพ 1 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 พบปะนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เพื่อชี้แจง และมอบนโยบาย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่กำลังพล 
และ เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง รวมถึงการปลูกฝัง และสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร ในความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เกิดฝนตกในพื้นที่ อ.นครไทย เช้ามืด  8 มิ.ย. 2566 ทำให้น้ำป่าจากลำน้ำเฟี้ย ไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.บ่อโพธิ์ จำนวน ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ