วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มส.15 รวมพลัง ปันรัก สร้างความสุข เติมรอยยิ้ม ให้น้องนักเรียนชายขอบ ถิ่นทุรกันดาร
วันที่ 5 เมษายน ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
พล.อ.จรัล กุลละวาณิชย์
ประธานกรรมการมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง พร้อมด้วย พล.อ.ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์ ผอ.หลักสูตรฯ
และคณาจารย์ นำนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 15 ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 200 ทุน พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวัน อาทิก๋วยเตี๋ยว แฮมเบอร์เกอร์ พายขนม ไอศกรีม น้ำดื่ม แก่นักเรียน และชาวบ้าน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนชายขอบ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม 

ดร.เภา บุญเยี่ยม ประธาน CSR มส.15 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า การศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 15 (มส.15) ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนตามหลักวิชาการและการศึกษาดูงานด้านความมั่นคงเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อความรู้ความเข้าใจในบริบทของสังคมรากหญ้าผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การศึกษาของหลักสูตรทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงของชาติ ด้านความมั่นคงของมนุษย์ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดกิจกรรม CSR ทั้งการมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาชนเผ่ากะเหรี่ยงแล้ว ยังมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม โดยต้นไม้นอกจากจะช่วยผลิตออกซิเจนให้กับมนุษย์แล้ว ยังช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญในการทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนด้วย ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนให้กับลูกหลานในอนาคต

สำหรับกิจกรรม CSR ครั้งนี้ สำเร็จลงด้วยดี ด้วยพลังความร่วมมือของนักศึกษา มส. 15 พร้อมคณาจารย์ของหลักสูตร และเจ้าภาพร่วม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพยัคฆา นำโดย คุณสิรามน ศรีเขียว และกลุ่มวายุภักษ์ นำโดย คุณเพ็ญสินี อุทัย รวมทั้งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน 

ด้าน ด.ต.หญิงมาลินณา สังข์แก้ว ครูใหญ่ กล่าวขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี โดยเฉพาะนักศึกษา มส.15 ที่จัดกิจกรรมดีๆ มาแบ่งปันให้กับนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ซึ่งอยู่ชายขอบในถิ่นทุรกันดาร สร้างความสุข และยังอิ่มท้อง สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆครั้งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้คณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 15 มอบความสุข เติมอิ่มให้กับเด็กๆแล้ว ยังได้เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน มีทั้งการปลูกผัก ปลูกไม้ผล การเลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นคลังอาหารแล้ว คณะนักศึกษามส..15 ยังร่วมกันปลูกไม้ผล ที่สามารถออกผลผลิตทั้งปี เพื่อนำผลผลิตที่ได้ไปแปรรูปเป็นอาหารเลี้ยงเด็ก และสร้างรายได้อีกด้วย./
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ