วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น.
( กดหมายเลข 5 ) 

  "   วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 สืบสานประเพณีสงกรานต์ งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์  พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ว่าที่ร้อยตรี สิทธิพร บาลทิพย์ ประธานจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และ นายสุรพล เลอวิศิษฎ์ อุปนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ , อุปนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กรรมการ สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้สูงอายุ จำนวน 130 ท่าน "

   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มาร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานนี้พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์     สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุชาวปักษ์ใต้ที่มีอายุ 78 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 101 ปี และวันนี้มีผู้สูงอายุ 14 จังหวัดภาคใต้ มาร่วมงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุจำนวน 130 ท่าน  ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านผู้สูงอายุมีความสุขที่ได้มาพบปะพูดคุยสังสรรค์กับเพื่อนฝูงและชื่นใจที่พี่น้อง ลูกหลานชาวปักษ์ใต้มารดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ซึ่งนับเป็นประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของชาวปักษ์ใต้ และเพื่อให้ทุกสมาคม ทุกชมรม และชาวใต้กลุ่มต่างๆ รวมถึงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครได้มาร่วมงาน และในปีนี้ไดัเชิญผู้ร่วมงานให้มาพร้อมครอบครัว บุตรหลาน เพื่อให้รุ่นหลังได้ซึมซับประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

CR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ