วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อค-ปส. มอบงบประมาณสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ในพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงระยอง 1 
     โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) มอบงบประมาณสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ในพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงระยอง 1 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) นำโดยนายจักรินทร์ กิจสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน – สถานีไฟฟ้า (ช.อค-ปส.(สฟ)) นายเขมกิจ ฮวบเอี่ยม หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภาคกลางและภาคใต้ (นถกต-ปส.) นายเลอเวทย์ พัคค์สุนทร หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมโยธา (นวย-ปส.) 
     นางวรรณพร คราประยูร หัวหน้าหน่วยประสานงาน (นปส-ปส.) และทีมงานหน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภาคกลางและภาคใต้  (นถกต-ปส.) ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก จ.ระยอง เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ รองรับปริมาณผู้รับบริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยมีนายประเชิญ เห่งยี่ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน เป็นผู้รับมอบ
    ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงระยอง 1 และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยอมรับในการดำเนินงานของโครงการต่อไป
นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

📌 ตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ CDC “น้ำแร่เพื่อความมั่นคงชุมชน แต่ไม่เคยได้ใช้ ปี 64 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ