วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ช.ระยอง ลงพื้นที่ รุดติดตามเสาไฟกินรี หวั่นเสียหายต่อทางราชการ
 นายไชยวัฒน์ ภูนิละมัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปกินรีของ ทต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมี นายรณชัย ทองสุข วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ทต.เชิงเนิน ร่วมลงพื้นที่เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานแก้ไขข้อบกพร่องกรณีอุปกรณ์เสียหายบ่อยครั้งเกิดจากแรงดันไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้อุปกรณ์ส่องสว่างชำรุดเสียหาย ปัจจุบันจึงได้ดำเนินการติดตั้งระบบกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 1 จุด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างทุกดวงเรียบร้อยแล้ว 
          ส่วนกรณีการจัดจ้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปกินรีในระยะที่ 2 มีราคาต่ำกว่าการจัดจ้างในระยะที่ 1 เนื่องจากในระยะที่ 1 (สัญญาจ้างเลขที่ 13/58 ลว. 28 พ.ย. 57) มีการกำหนดราคากลางเป็นเงิน 23,000,000 บาท ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้าง จำนวน 11 ราย มีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 3 ราย และในระยะที่ 2 (สัญญาจ้างเลขที่ 6/61 ลว. 17 ต.ค. 60) มีการกำหนดราคากลางเป็นเงิน 19,494,900 บาท ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้าง จำนวน 20 ราย มีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 7 ราย โดย บ.บางกอกไฟถนน จำกัด ประมูลได้ในราคา 11,890,000 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 7,604,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.01 โดยทางบริษัทฯ ยืนยันว่าสามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามกำหนด การจัดจ้างในระยะที่ 2 จึงมีราคาต่ำกว่าการจัดจ้างในระยะที่ 1
         ทั้งนี้ สตง.จังหวัดระยอง แจ้งว่า ไม่เคยมีกรณีร้องเรียนเรื่องเสาไฟฟ้าดังกล่าว    แต่ สตง.ภูมิภาคที่ 2 ได้เคยตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของสัญญาจ้างเลขที่ 13/58 ลว. 28 พ.ย. 57 พบว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคาไม่เป็นไปตามตาราง Factor F ทำให้ค่างานสูงกว่าความเป็นจริง และเกิดความเสียหายต่อราชการ โดยมีข้อเสนอแนะให้ ทต.เชิงเนิน แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชอบ ชดใช้เงินคืนคลัง ทต.เชิงเนิน 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ