วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา สำหรับผู้บริหาร “หลักสูตร ตบอ. รุ่นที่ 1” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา สำหรับผู้บริหาร “หลักสูตร ตบอ. รุ่นที่ 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) (โรงงานสมุทรสาคร) นำทีมโดยนายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับผู้บริหารของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน 

โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณสมบัติ จันทร์ศศิธร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส, คุณสมชาย พวงขจร ผู้จัดการฝ่ายผลิต ยูนิคอร์ด 1, คุณวรรณา เสริมสุวรรณสุข ผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ร่วมต้อนรับและนำเสนอรายละเอียดภาพรวมการประกอบธุรกิจด้านอาหารแปรรูป ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจทั้งด้านปริมาณแรงงานฝีมือ และด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิต การดูแลสิ่งแวดล้อม 

โดยบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เป็นปลาทูน่ากระป๋อง Pet Food และซาร์ดีน มีกำลังการผลิตมากกว่า 500 ตันต่อวัน เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทยและเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับดีเยี่ยม ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ BRC, IFT, ISO/IEC 17025, GMP, HACCP, HALAL และได้รับมาตรฐานทางด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อม 

หลังจากที่ได้รับฟังการบรรยายของสถานประกอบการ คณะผู้ศึกษาดูงานได้มีโอกาสเข้าชมสายการผลิตปลาทูน่าแช่แข็ง ตั้งแต่ต้นกระบวนการผลิตจนเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี และผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ อันจะนำไปสู่การสร้างคนไปสร้างชาติอย่างยั่งยืน 

ขอขอบคุณ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกกิตติคุณสมาคมอาหารเยือกแข็งแห่งประเทศไทย รองประธานหอการค้าไทย และกรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) ที่เปิดโอกาสให้เข้าศึกษาดูงานและรับรองผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ