วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🙏 10 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ปฎิบัติศาสนกิจที่ห้องประชุมศูนย์วิชาการทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
 มจร.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
🙏 ประชุมคณะทำงานร่วมกันระหว่าง ส่วนจังหวัดน่าน มูลนิธิพุทธภูมิธรรมและวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง 
🙏 เรื่องการสร้างยอดพระมหาธาตุเจ้า เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง พระมหาธาตุเจ้าคู่บ้านคู่เมืองนครน่าน 
- พระชยานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พร้อมผู้ช่วยเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร
- นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน
- นางบุญจิรา เจริญศักดิ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน 
- นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
- นางสาวชลลดา สังวร หน.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ผู้แทนสำนักงานศิลปากรที่ 7 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- นาวาอากาศตรีวิจักษณ์ สองจันทร์  
   ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม 
- อาจารย์ฐานิตพัฒน์(เสวก) สงเคราะห์ 
   ประธานฝ่ายวิศวกรรมและศิลปกรรม
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าว และสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เกิดฝนตกในพื้นที่ อ.นครไทย เช้ามืด  8 มิ.ย. 2566 ทำให้น้ำป่าจากลำน้ำเฟี้ย ไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.บ่อโพธิ์ จำนวน ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ