วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
 ตามนโยบายของ 

   ◼️พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. 
   ◼️พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.๗
   ◼️พล.ต.ท.วรายุทธ สุขวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.
 
สภ.เมืองสุพรรณบุรี
   วันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๐๐ น.
  ◾️ พระอธิการชูศักดิ์ ชยานนฺโท
เจ้าอาวาสวัดประชุมชน ประธานฝ่ายสงฆ์
  ◾️ ว่าที่ร้อยตรี ธราธร แข็งขัน
นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
  ▫️เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน 
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ” 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ สภ.เมืองสุพรรณบุรี บ้านบึงหมู่ใหม่หมู่ที่๖ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี 
  ◾️พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ 
ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสุพรรณบุรี
  ◾️พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช
ผบก.จว.สุพรรณบุรี
  ◾️พ.ต.อ.ยิ่งยส เขินอำนวย
รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี
  ◾️พ.ต.อ.ธัชชัย ทิพเนตร
ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี
  ◾️พ.ต.ท.ตะวัน วัฒนรังสรรค์ 
รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี
  ◾️พ.ต.ท.ประกิจ สงสวาสดิ์
สว.สส.สภ.เมืองสุพรรณบุรี
  ◾️พ.ต.ต.ณรงค์ เครืออยู่ สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี 
  ◾️ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร่วมกับ
  ◾️นายวิรัตน์ คำหอมกุล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
  ◾️ผู้ใหญ่บ้าน หมู่๑-๙
ตำบลบ้านโพธิ์
  ◾️นายเอนก ล้อมวงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์
  ◾️นางเกศสุดา นาคนิยม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ตะวันออก
  ◾️อสม.และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์
  ดำเนินการขั้นตอนที่๑

◾️ขั้นเตรียมการ
      ✎ พิธีเปิดและการประชาคม ของบ้านบึงหมู่ใหม่ หมู่ที่๖ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
     ▫️ จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)๒ ระดับ 
    
     ◾️ณ วัดประชุมชน หมู่ที่ ๕ และหมู่๖ ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
          ▪️จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ