วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.อำนาจเจริญ.                                      สนง.จว.อำนาจเจริญเปิดรับสมัคร สส.แบบแบ่งเขต วัยแรก บรรยากาศคึกคัก _กองเชียร์_ร่วมล้นเบอร์           เมื่อเวลา 08.15น.
วันที่ 3 เมษายน 2566 ณ.สนง.กกต.จว.อำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ จุดเปิดรับสมัคร สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแบบ๒เขต ระหว่างวันที่ 3_7 เมษายน 2566 วันแรกพรรคการเมืองต่างเดินทางมาสมัครแต่เช้าพร้อมกองเชียร์ร่วมลุ้นเบอร์ที่ใช่ใจที่ชอบ.                        โดย นาย. ชนาส ชัชวาลวงศ์ ผว.จ.อำนาจเจริญ มาเป็นประธานในการเปิดรับสมัครสส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งพร้อมกล่าว มอบนโยบายให้ทุกส่วนร่วมกันให้มีการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ให้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างเคร่งครัดผอม.กต.เขต1และเขต2ชี้แจงขั้นตอนการรับสมัครชึ่งในกรณีผู้สมัค่มาพร้อมกันในเวลา08.30น.ไม่สามารถตกลงกันได้ให้มีการจับสลากเพื่อเรียงลำดับการยืนใบสมัครผอ.กต.เขต1และเขต2จับสลากชื่อของผู้สมัครเรียงจับเบอร์และยื่นใบสมัคร เขต๑  ลำดับที่๑.   นายวิชัย บุญเสริฐ   พรรค. พลังประชารัฐ เบอร์9  ลำดับ๒ นายทวีชัย พลธานี    พรรคไทยสร้างไทยเบอร์๗ ลำดับที่๓     นายประภาส เวชกรณ์พรรคก้าวไกล เบอร์๖ ลำดับที่๔ น.สปิยะมาศ บัวแก้ว พรรคชาติพัฒนากล้า เบอร์๑  ลำดับ๕นายกมล บุญฐิมา พรรคไทยภักดี เบอร์๒ ลำดับที่๖นายบวรศักดิ์ คณาเสน พรรครวมไทยสร้างชาติ เบอร์๓ ลำดับที่๗ นายอิทธิกร สุวะมาตย์ พรรคเสรีรวมไทย เบอร์๔ ลำดับที่๘ น.สแป้งธนชาภา จันทวารา    พรรค ประชชาธิปัตย์ ลำดับที่๙ นางสมหญิง บัวบุตร พรรคเพื่อไทย ลำดับที่๑๐นางสุขสมรวย วันทนียกุล
 พรรคภูมิใจไทย เบอร์๑๐ ลำดับที่๑๑ นายการันต์ ลุนพันธ์ พรรคประชาธิปไตยใหม่เบอร์๑๑                 เขต๒  ลำดับที่๑.                                    ๑ นายดะนัย มะหิพันธ์   พรรคเพื่อไทย เบอร์๓.                                          ๒นายสรชัช ทองเพ็ญ พรรครวมไทยสร้างชาติ.  เบอร์๗.                                ๓นายอภิวัฒน์ เงินหมื่นพรรคประชาธิปัตย์เบอร์๕.                              ๔นายบุญเถิง บุญดก พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์๔.                             ๕นายไมตรี แก้วมงคล พรรคก้าวไกล เบอร์๑                                       ๖นางสิริพรรณ อมรสิน พรรคไทยสร้างไทย เบอร์๒.                                ๗นายทศพร คุ้มผล พรรคเสรีรวมไทย.   เบอร์๖                                     ๘นายปองพล พนาศรี พรรคไทยภักดี เบอร์๘.                                        ๙นาง จันทร์เพ็ญ  ประเสริฐศรี พรรคพลังประชารัฐ เบอร์๙.                         ๑๐นาง ญาณีนาถ เข็มนาค พรรคภูมิใจไทย  เบอร์๑๐                                                                                    รัฐชพนฐ์ นันธ์ตวัน ////ภาพ/ข่าว.     061-964-0099 
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ