วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีส่งมอบ “บ้าน” ให้แก่ผู้ประสบภัย โครงการเก็บกล่องสร้างบ้าน เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
วันนี้ (3 เม.ย.66) เวลา 10.00 น.ที่บ้านเลขที่ 182 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีส่งมอบ “บ้าน” ให้แก่ผู้ประสบภัย โครงการเก็บกล่องสร้างบ้าน เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก โดยมอบให้แก่ ครอบครัวนายอำนาจ เทศทอง มีสมาชิกรวมกันทั้งหมด 6 คน  ความเป็นอยู่ลำบากมาก มีบุตรเล็กๆ ที่ต้องดูแลและเข้ารับการศึกษา จำนวน 2 คน รายได้ในการใช้จ่ายภายในครอบครัวได้จากหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียว งานส่วนใหญ่เป็นงานรับจ้างทั่วไป รายได้ในแต่ละวันไม่แน่นอน ซึ่งรายได้ในแต่ละวันไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายประจำวัน แม่บ้านไม่มีอาชีพทำงานเพราะมีโรคประจำตัว (ลมชัก) ทำหน้าที่แม่บ้านอย่างเดียว โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย/ นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย/ นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี/ คุณปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ / ทหาร / ตำรวจ / นายอำเภอ / ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้นำท้องที่ / จิตอาสา 904 ร่วมพิธี 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พระราชทานพระกรุณาให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และกองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ประสบภัย โดยใช้วัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิล ภายใต้โครงการเก็บกล่องสร้างบ้าน เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย โดยบ้านต้นแบบหลังนี้ มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ (จำนวน 106,641.31 บาท) บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนวัสดุในการก่อสร้างซึ่งทำมาจากการรีไซเคิลกล่องนม อาทิ แผ่นหลังคา หน้าต่าง และแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ กองพันทหารช่างที่ 9 ค่ายสุรสีห์ สนับสนุนกำลังพลในการดำเนินการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ก.พ.66 
ทั้งนี้ ราษฎรผู้ประสบภัย ต่างปลื้มปิติในพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัย และขอพระราชทานพระวโรกาส ถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์ แก่ประเทศชาติ ภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้สมกับพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีแก่ปวงพสกนิกรตลอดมา
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ