วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 👮‍♀️สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
 👮‍♀️ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
    โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร
ตามยุทธศาสตร์    
        วันที่ 4 เม.ย.2566  เวลา 11.00 น.
      •ประจวบ1
 (.)พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
(.)นายวิทยา เขียวรอด
นายอำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์
    (*)เป็นประธานในพิธีเปิด(*)
" โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ บ้านหนองบัว ม.4 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ประจำปีงบประมาณ 2566”ของ 
       (.)สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์(.)
 โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย
       •เมืองประจวบ1
(.)พ.ต.อ.ไพทูล พรมเขียน                                  ผกก.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
      • เมืองประจวบ2
(.)พ.ต.ท.ชุมพล บางจันทร์ทึก 
รอง ผกก.ป.สภ.เมืองประจวบฯ
         •เมืองประจวบ21
(.)พ.ต.ท.ทินพรรณ สุจจานันท์
สวป.สภ.เมืองประจวบฯ
        •เมืองประจวบ51
(.)พ.ต.ท.อดิศักดิ์ บัวงาม
สว.อก.สภ.เมืองประจวบฯ
       • เมืองประจวบ61
(.)พ.ต.ต.อรุณ  แป้นเเก้ว
สว.จร.สภ.เมืองประจวบฯ
       • เมืองประจวบ41
(.)พ.ต.ท.ธัญญะ จิตรจารุวงค์
สว.สส.สภ.เมืองประจวบฯ
(-)นายสุวิทย์ เยื่อใย
นายก อบต.เกาะหลัก
(-)นางวนิดา เเจ้งสิทธาเวชผอ.รพ.สต.เกาะหลัก
(-)นายมานพ  ครุฑเผือก
กำนันตำบลเกาะหลัก
(-)นายวสันต์ ร่อนทองชัย
ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองประจวบฯ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองบัว
ม.4 ต.เกาะหลัก 
ผู้นำชุมชน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรกำนัน,จนท.สาธารณสุข/อสม.ฯ,
และประชาชนในพื้นที่บ้านหนองบัว
    ชุดปฎิบัติการชุดชุมชนยั่งยืน  สภ.เมืองหนองบัว
    ทั้งนี้ทุกฝ่ายได้ร่วมลงนามในMOUซึ่งเป็นการยืนยันความร่วมมือตามโครงการฯ
     ณ ศาลาประชาคม ม.4 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

📌 ตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ CDC “น้ำแร่เพื่อความมั่นคงชุมชน แต่ไม่เคยได้ใช้ ปี 64 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ