วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
วันนี้ (5 เม.ย.66) เวลา 10.00 น. ที่ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พร้อมด้วย นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ ดร.วัชรเดช เกียรติชานน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด/อำเภอ ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด/อำเภอ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด/อำเภอ และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อำเภอ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธี
โอกาสนี้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุแรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 23 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 34,500 บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
นางสาวสิริกร นิลกำแหง พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2522 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ต่อมาในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทาน พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า"กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และนำไปช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท โดยการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมกันบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ซึ่งขณะนี้มียอดเงินบริจาค จำนวน 102,382 บาท (หนึ่งแสนสองพันสามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ