วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พรรคพลังธรรมใหม่ เบอร์ 27
@ พระพุทธศาสนาคู่ชาติไทย เป็นความจริงที่คนไทยชาวพุทธมิอาจปฏิเสธได้
สถานะการณ์บ้านเมืองจะวิกฤติเพียงใด คนไทยไม่เคยละทิ้งพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเยียวยาชีวิตและหัวใจของคนไทยได้ทุกสถานะการณ์
@พรรคพลังธรรมใหม่ ให้ความสำคัญกับนโยบายพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาอยู่รอด ทุกสถาบันปลอดภัย ประเทศไทยสามัคคี ไม่มีความแตกแยก
@.ทีมงานพรรคพลังธรรมใหม่ กราบเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทร์ จ.พิษณุโลก
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ