วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ใดยกย่องพระพุทธเจ้าทุกเช้าค่ำ เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศเกียรติคุณ และปกป้องชื่อเสียงของพระพุทธเจ้า
 ทุกสถานที่ที่มีโอกาส
ผู้นั้น ย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้า ได้รับเกียรติ และความไว้วางใจจากทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
:-ทนายราเชนทร์  ศิวะเสาร์แก้ว
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ