วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ใดยกย่องพระพุทธเจ้าทุกเช้าค่ำ เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศเกียรติคุณ และปกป้องชื่อเสียงของพระพุทธเจ้า
 ทุกสถานที่ที่มีโอกาส
ผู้นั้น ย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้า ได้รับเกียรติ และความไว้วางใจจากทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
:-ทนายราเชนทร์  ศิวะเสาร์แก้ว
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เกิดฝนตกในพื้นที่ อ.นครไทย เช้ามืด  8 มิ.ย. 2566 ทำให้น้ำป่าจากลำน้ำเฟี้ย ไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.บ่อโพธิ์ จำนวน ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ