วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/Rhfb1dqPqnE
นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566
 ณ ตึกภักบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
วันที่ 12 เมษายน 2566
     .......................

ฝ่ายผลิตรายการ Social Media 
....นำทีมโดย.....
อ. วิชิต ดิษฐประสพ
 ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.) กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
ผู้สื่อข่าวอาวุโส ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสำนักหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี TTTV ทีวี ออนไลน์
มือถือ ID Line 064-516-6794

นางปวิมล.กุรัมย์
หัวหน้าผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประจำรัฐสภาและ ทำเนียบ

นายสมชาย แย้มเกษร
(เลขาประจำตัวอาจารย์วิชิต ดิษฐประสพ)
หัวหน้าผู้สื่อข่าว ช่าง/ภาพ
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประจำรัฐสภา
และทำเนียบ
มือถือ ID line 090-917-3259

หัวหน้าฝ่ายผู้ผลิตข่าวSocial Media
นายนันท์พิภพ พรมจักร์
มือถือ ID line 095-504-5599

นายขจรศักดิ์ชนัน จิตภิลัย
ผู้ช่วยฝ่ายผลิตข่าว Social Media
มือถือ ID line 082-452-8951

นางสาวมณีรัตน์ พรมจักร์
Creative Graphic Designer
มือถือ ID line
0969457279
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ