วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พรรคพลังธรรมใหม่ เบอร์ 27 
@:เมื่อพระสงฆ์ กลัว การเเสดงออกทางการเมือง
:-เป็นภาวะแห่งความไม่เข้าใจ หรือเป็นการถูกครอบงำทางความคิด..กันเเน่
@ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้ชื่อ วิสารโท คืออาจหาญ แกล้วกล้า เป็น โกวิโท คือเป็นคนฉลาด ในการรักษาพระศาสนาในคราวมีภัย
@: เปิดพระไตรปิฏก 45 เล่ม ไม่มีที่ใดจะบอกว่า ห้ามพระสงฆ์เเสดงออกทางความคิดการเมืองเพื่อรักษาพระศาสนา เเต่กฎหมายรัฐธรรมนูญเเละระเบียบอื่นๆกลับห้ามพระสงฆ์ยุ่งเกี่ยวการเมือง
@: สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ท่านจงพิจารณาดูเถิด มีพรรคการเมืองใด นักการเมืองคนไหน ในอดีตและในปัจจุบันที่ประกาศนโยบายเชิดชูปกป้องพระพุทธศาสนา
@:หากพระสงฆ์ รวบรวมความกล้าสักนิด โดยไม่ผิดกฎหมายเเละพระธรรมวินัย ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองที่ชูนโยบายพระพุทธศาสนา  
@ พลังชาวพุทธอันมีพระสงฆ์เป็นผู้นำ จะเป็นพลังในการทำลายกำเเพงทางความคิดดังกล่าวลงไปได้อย่างเเน่นอน...ท่านกล้าหรือไม่
#พลังธรรมใหม่#หมอระวี#ราเชนทร์ ศิวะเสาร์แก้ว
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ