วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล" บรรยายพิเศษ ให้กับพระนิสิต รุ่นที่ ๓ หลักสูตร พระพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

เมื่อเร็วๆนี้...!
ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสาร 
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง”ศาสตร์และศิลป์เพื่อการเผยแผ่หลักธรรมอย่างได้ประสิทธิผลยุคดิจิทัล“ ให้กับพระนิสิตรุ่นที่ ๓ หลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม โดมี ผศ.ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร และพระนิสิตฯ ให้การต้อนรับ และร่วมมอบกระเช้าของขวัญ ให้กับ ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล ในโอกาส ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษฯ เพิ่มความรู้ ให้กับคณะสงฆ์ ที่เข้าอบรมหลักสูตร ดังกล่าว ในโอกาสนี้ด้วย./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ