วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ทำจริง ทำต่อ ทำเพื่อพระศาสนา  ลลิตา สิริพัชรนันท์ หัวหน้าพรรค กิ่งกาขาวชาววิไล ผู้สร้างวัดศิริวัฒนาราม
 ดร. บำรุง พันธุ์อุบล รองหัวหน้าพรรค ผู้สมัครสส บัญชีรายชื่อ ขอความเมตตาจากประชาชน ชาวพุทธ ทุกๆท่านช่วยให้คะแนนเสียง เพื่อให้พวกเราสานงานต่อ พระพุทธศาสนาต่อ เบอร์ 46
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🎙ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2566 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ