วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พรรคถิ่นกาขาวชาวศรีวิไล คุณลลิตา สิริพัชรนันท์ หัวหน้าพรรค 
รองรักษ์ บุญศิริ  เลขาธิการพรรค อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายบุญณ์อนันต์  เปี่ยมพงศ์สานต์ โฆษกพรรค ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นโยบายของพรรค
สโลแกน ทำจริง ทำต่อทำเพื่อศาสนา
ผลักดันให้นพระศาสนาศาสนาประจำชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีวิชาศีลธรรมจริยธรรม อยู่ในหลักสูตร การเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สนับสนุนให้มีการดูแลสุขภาพอนามัยพระสงฆ์พระอาพาธ สถานที่ตรวจรับรองพระสงฆ์ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ทุกจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งและให้คำปรึกษาฝ่ายกฎหมายสำนักสงฆ์ทุกจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุนประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม ทางศาสนาเชิงท่องเที่ยว ผลักดันให้มีการจัดตั้งกระทรวงศาสนาและธนาคารพุทธ ขอคะแนนเสียงจากประชาชนทั่วประเทศที่ถือศาสนาพุทธช่วยเป็นกำลังใจกากบาทให้เบอร์ 46 ปาร์ตี้ลิส และ ส.สเขตด้วยนะคะ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าวโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3   และคณะ เดินทางเยี่ยมเยือนครอบครัวกำลังพลในสังกัดกองบัญชาการกองทัพภ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ