วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา -  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน ตามรอยพระบาทกษัตริย์การเกษตร

       วันที่ 16 พฤษภาคม เมื่อเวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีบวงสรวง วางพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่ 2 หรือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เนื่องในวันตามรอยพระบาทกษัตริย์การเกษตร ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามรอยพระบาทพระมหากษัตริย์การเกษตร พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัด โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ชมรม สมาคม สโมสร มูลนิธิ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธี ณ อนุสาวรีย์ พระรูปจำลองสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่ 2 วัดหันตรา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่ 2 หรือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นพระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 31 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงครองราชย์สมบัติ ระหว่าง พ.ศ 2275 - 2301 นับว่าในสมัยของพระองค์ เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า “ยุคทอง” บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งไร้ศึกสงคราม มีช่วงเวลาสงบสุขยาวนานพอที่จะสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม และธรรมะบำรุงพระศาสนา ฟื้นฟูปฏิสังขรณ์ วัดวาอาราม เวียงวัง ให้งดงาม และพระองค์ทรงสร้างวัดหันตราขึ้น เมื่อปี พ.ศ 2281 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประกอบพระราชพิธีเพื่อสร้างขวัญแก่ชาวนา ได้แก่ พระราชพิธีจรดพระนังคัล หรือ พิธีแรกนาขวัญ พระราชพิธีพัทรบท หรือ การกวนข้าวทิพย์ พระองค์ทรงเสด็จมาทำพิธีปฐม เก็บเกี่ยวรวงข้าวน้ำนม เพื่อมาทำมธุปายาสยาคู ก่อให้เกิดความเป็นมงคลแก่ข้าวในท้องทุ่งนาของทุ่งหันตรานาหลวงแห่งนี้ 

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ