วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/ บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนส่งเสริมการรักษาพื้นที่สีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนประชาชนอุ่นใจ ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่น อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยนายศรายุทธ หงษา ผู้จัดการบริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฎิบัติตามแผนการปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ของบริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมกันตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่บริษัท กล่าวชี้แจง ผลการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไข นำเสนอต่อคณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะการดำเนินงานและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนรอบด้านมากที่สุด ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บริเวณชุมชน รอบโรงไฟฟ้าเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านอากาศจากปล่องที่ระบายออกมา ติดตามผลการดำเนินการ เช่นฝุ่นละอองเสียงคมนาคมและผิวดินน้ำเป็นต้นทั้งนี้ อาจารย์รัตนา รัตนพรสุข ร่วมประชุม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้าของบริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด มี นางสาวศิริพร บัวผ่อง ธุรการชุมชนสัมพันธ์ ต้อนรับ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ