วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  นำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ผ่านระบบออนไลน์  ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ  MUKA-York Senior Project Exhibition on SDGS
-------------------------------------------------------
              วันที่ 23 พฤษภาคม 2566   ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี  ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์  โดย อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ภายใต้  Concept “MUKA-York Senior Project Exhibition on SDGS” ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ในรูปแบบออนไลน์โดยคณาจารย์ จาก University of York สหราชอาณาจักร เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และนักศึกษาจาก University of York ร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิดการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs)
                สำหรับวัตถุประสงค์ ในการจัดงานครั้งนี้   อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี  ได้กล่าวว่า  “ เพื่อให้นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณาการ นอกเหนือจากสาขาของตนเอง อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  โดยนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรต้องแสดงความสามารถในการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเติมเต็มทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาแล้ว ยังเป็นการเติมเต็มทักษะทางด้าน Digital Literacy ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล  และ การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs)        โดยมีผลงานของนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอ ผ่านระบบออนไลน์ WebEx Application   กว่า 100 ผลงาน  และมีการมอบรางวัลการประกวดนำเสนอผลงาน ทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ให้กับผู้มีผลงานโดดเด่นอีกด้วย  
                ซึ่ง การจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา (MUKA Senior Project Exhibition 2023)  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  และในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ได้ความร่วมมือจาก   University of York ของ UK ในการเข้าร่วมกิจกรรม   และในปีต่อไป   มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี  จะมีการเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่เป็นคู่ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นโอกาสอันดียิ่งของนักศึกษา ในการได้นำเสนอผลงานก้าวสู่ระดับสากล อย่างยั่งยืน ”
------------------------
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ