วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง
 เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
โดยนายธวัช ศรีฟุ้ง
เกียรติ ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส,ปชต,) ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง พร้อมด้วยนางกมลา แผนดี (ครูยุ้ย) กศน, อำเภอบ้านโป่ง นำคณะกรรมการ ร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พ,ค, 66 พร้อมใจกันไปเลือกตั้งและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ได้ขับเคลื่อนประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่น เพื่อจัดทำกิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการเลือกตั้งระดับหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนากิจกรรมประชาธิปไตยเผยแพร่ข่าวสารนำเสนอข้อมูลต่อการส่งเสริมเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งครั้งนี้/ที่ ร่วมกันเดินรณรงค์เลือกตั้งเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ