วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

https://youtu.be/gMPUmkIHdoE
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาระกิจของชาวพุทธ
          (ตอนที่2 )
          ................
สถานีข่าว 13 สยามไท
.... รายการ......
"สามัคคีประชาชน" 
   สัมภาษณ์พิเศษ
> นายแพทย์ ระวี มาศฉมาดล
 หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ 

>ทนายเชนทร์  ศิวะเสาร์แก้ว
 รองหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่

"พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาระกิจของชาวพุทธ"

....ดำเนินรายการโดย...
    อ.วิชิต ดิษฐประสพ
ผู้สุขอาวุโสหนังสือพิมพ์ทันใจ
นิวส์
มือถือ ID Line 064-516 6794 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
      (ตอนที่2)
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เรียน ผู้บังคับบัญชา   สภ.เกาะช้าง      พ.ต.ต.กฤตกรณ์ กันจินะ สว.สส.สภ.เกาะช้าง ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ