วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

!!! ป.ป.ช. นรา สนธิกำลัง เปิดปฏิบัติการตรวจสอบการลักลอบดูดตักทรายในลำน้ำ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์  เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ สนธิกำลังร่วมหลายฝ่ายประกอบด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.3 (ระแงะ-จะแนะ) สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส ฝ่ายปกครอง อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายภาคประชาชนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนราธิวาส เข้าตรวจสอบสังเกตการณ์การลักลอบดูดทรายในลำน้ำตลอดแนวเขตคลองตันหยงมัส ตำบลตันหยงมัส และคลองบองอ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รวม 6 จุด โดยจากการเข้าตรวจสอบในพื้นที่ พบบางจุดมีร่องรอยการลักลอบดูดทรายในลำน้ำ และบางจุดเป็นบ่อทรายเก่าที่หยุดดำเนินการแล้ว ดังนี้
จุดแรก เข้าตรวจสอบบริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านลาไม ตำบลบองอ ซึ่งเป็นเขตรอยต่อติดกับ หมู่ที่ 1 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ พบร่องรอยมีลักษณะเป็นการดูดทรายในลำน้ำสาธารณะโดยมีการถมดินเป็นถนนเข้าให้ในลำน้ำเพื่อดูดตักทราย จนทำให้ทางเดินของน้ำในลำน้ำมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ตลิ่งฝั่งตรงข้ามมีการพังทลาย โดยในขณะเข้าตรวจสอบไม่พบตัวผู้กระทำการและเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าได้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ก่อนที่จะมีการเข้าตรวจสอบแล้ว ส่วนจุด 2 มีระยะทางห่างออกไปจากจุดแรกประมาณ 500 เมตร บริเวณทางเข้าไปยังจุดที่จะเข้าตรวจสอบดังกล่าว พบมีรั้วปิดกั้นใส่กุญแจล๊อกอย่างแน่นหนา ทางคณะจึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้เนื่องจากเป็นที่ดินเอกชน แต่มีข้อสังเกตว่าที่ดินแปลงที่มีรั้วปิดกั้นล๊อกไว้นั้น ข้อมูลจากแผนที่ดาวเทียมที่ดินแปลงดังกล่าวมีแนวเขตติดกับลำน้ำ ซึ่งมีลักษณะอาจจะมีการดูดตักทรายก็เป็นได้ จึงได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป                
จุดที่ 3 ห่างจากโรงเรียนบ้านลาไม ออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร พบมีร่องรอยของการดูดตักทรายในบริเวณลำน้ำอีกเช่นเดียวกัน บริเวณดังกล่าวสังเกตเห็นได้จากถนนที่กำลังมีการก่อสร้าง เมื่อเดินทางเข้าตรวจสอบ พบว่าถนนสายดังกล่าวมีการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำอยู่ จึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ จึงได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ส่วนจุดที่ 4 บริเวณบ้านบือแนกูวะ ตำบลบองอ และจุดที่ 5 บริเวณบ้านกำปงบารู ตำบลตันหยงมัส ไม่พบมีการดูดตักทรายในลำน้ำ
และจุดสุดท้าย จุดที่ 6 ในพื้นที่บริเวณ บ้านซ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงมัส จุดดังกล่าวมีการปิดกั้นทางเข้าเป็นท่อซีเมนต์ จำนวน 3 ท่อน ทางคณะจึงได้เดินเท้าเข้าไปประมาณ 500 เมตร พบว่า สุดปลายทางของถนนจดลำน้ำคลองตันหยงมัส พบร่อยรอยมีการดูดตัดทรายในพื้นที่ติดลำน้ำในบริเวณกว้าง และยังพบอีกว่ามีการตักดินขึ้นมาทำเป็นเขื่อนเพื่อดักทรายให้เข้ามาในบริเวณพื้นที่ติดลำน้ำ และบริเวณบางจุดของลำน้ำตลิ่งมีการพังทลายอันเนื่องมาจากการดูดตักทราย ทั้งนี้ในขณะเข้าตรวจสอบไม่พบตัวผู้กระทำการและเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าได้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ก่อนที่จะมีการเข้าตรวจสอบแล้ว
อย่างไรก็ตามจุดที่มีร่องรอยการดูดตักทรายในบริเวณลำน้ำ เจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะดูดตักทรายในลำน้ำสาธารณะจะต้องดำเนินการยื่นขออนุญาตดูดทรายในลำน้ำสาธารณะตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้ หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมาย เนื่องจากการดูดตักทรายในลำน้ำสาธารณะที่ผลกระทบต่อระบบทางเดินน้ำและการพังทลายของตลิ่ง อันจะสร้างความเสียหายต่อส่วนรวม โดยจากข้อมูลจังหวัดนราธิวาส มีผู้ยื่นขออนุญาตเพียง 5 รายเท่านั้น 
กิจกรรมการลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์ดังกล่าวเป็นกิจกรรมการประสานงานและติดตามการดำเนินการตามแนวทางต้านและลดการทุจริต ด้วยกลไกสหยุทธ์ในระดับพื้นที่ ตามโครงการต้านทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG Together against Corruption – TaC) แผนงานพัฒนาแนวทางต่อต้านและลดทุจริต กรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต การลักลอบดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาต 
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส ในฐานะหน่วยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงได้ให้คำแนะนำและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และหมั่นตรวจตราดูแลรักษาพื้นที่อยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาต และหากพบเห็นการดูดทรายในลำน้ำสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนพบเห็นการดูดตักทรายในลำน้ำสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้กับสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัด หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ทุกช่องทาง
### สายด่วน ป.ป.ช.1205
### Application : We Strong
### ป.ป.ช. นราธิวาส : 073 511 544
### FB : สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดนราธิวาส
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ