วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้นักเรียน-ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสุชาติ อินทับทิม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายอนุพันธ์ เนียมสกุล ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดเจาะบ่อบาดาลตามโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทยในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก ตามคำร้องขอจากทางโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนของนักเรียนและครูทั้งโรงเรียน เนื่องจากพบว่าระบบประปาเก่าของทางโรงเรียนชำรุดไม่สามารถใช้งานได้จนต้องใช้น้ำประปาจากเทศบาลตำบลหัวรอ แต่เมื่อเปิดใช้งานพร้อมๆ กันหลายอาคารเรียนทำให้น้ำไหลช้าและมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,930 คน รวมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอีก 152 คน ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จึงได้ร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกช่วยขุดเจาะบ่อบาดาล โดยพบน้ำที่ระดับความลึก 114 เมตร และได้ปริมาณน้ำ 6,000-7,000 ลิตรต่อชั่วโมง ซึ่งเพียงพอสำหรับให้นักเรียนและครูทั้งโรงเรียนได้ใช้อุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน. ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ