วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

บุรีรัมย์-อบจ.บุรีรัมย์ เปิดเส้นทางสาย บร.ถ. 1 - 0110 บ้านโคกขาม - บ้านตะแบก อำเภอชำนิ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ บ้านหนองม่วง ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนพาราแอสฟันติก คอนกรีต เส้นทางสาย บร.ถ. 1 - 0110 บ้านโคกขาม - บ้านตะแบก อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวตำบลบ้านยาง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
    นายไสว ชาติศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง กล่าวว่า โครงการถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สาย บร.ถ. 1 - 0110 บ้านโคกขาม-บ้านตะแบก อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ (ช่วงบ้านหนองม่วง ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ-บ้านตะแบก อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์) ตามที่ทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ และอำเภอชำนิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้ามาดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนพาราแอสฟันติก คอนกรีต
เส้นดังกส่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรไป-มา สร้างความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้รถใช้ถนน และยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจจากการคมนาคมขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ ไปสู่ตลาดการจำหนายที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความปลอดกัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที่ ส่งผลให้ได้รับประโยชน์อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่
     นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า  ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สาย บร.ถ. 1 - 0110 บ้านโคกขาม-บ้านตะแบก อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ (ช่วงบ้านหนองม่วง ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ-บ้านตะแบก อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์) นับเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเกษตร มีรถสัญจรบนเส้นทางสายนี้อย่างน้อยวันละประมาณ 1000 คัน นับว่าจะเป็นการพัฒนารายได้ สร้างความปลอดภัย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสะดวก ปลอดภัย มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และที่สำคัญฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแล ให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน ตลอดไป

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage :สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์ และ https://radioburiram.prd.go.th
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ