วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผบ.ทร. เข้าร่วมประชุม ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ณ กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ 


      พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะเข้าร่วมการประชุม ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 17 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในห้วงระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ตามคำเชิญของ กองทัพเรือฟิลิปปินส์ เจ้าภาพ 
     โดยในการประชุม ได้มีการบรรยายสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค โดยศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารทางทะเล กองทัพเรือสิงคโปร์ (Information Fusion Center:IFC) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามทางทะเล ที่ยังคงมีจำนวนมาก รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้บัญชาการทหารเรือประเทศต่างๆ 
      สำหรับการประชุมในครั้งนี้ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับความท้าทาย จากภัยคุกคามทางทะเล และอิทธิพลของประเทศต่างๆ ต่ออาเซียน และเห็นว่า การดำเนินนโยบายต่าง ๆ มีความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในภูมิภาค ผ่านกิจกรรมความร่วมมือทางทะเล ในรูปแบบต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของอาเซียน เป็นพื้นฐานสำคัญ
    ผู้บัญชาการทหารเรือ ยังได้กล่าวในที่ประชุมด้วยว่า ประเทศไทยและกองทัพเรือไทยให้ความสำคัญและพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินการ เพื่อเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกองทัพเรืออาเซียนในทุกมิติ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและพัฒนาขีดความสามารถทางการทหาร ผ่านกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับพหุภาคีและทวิภาคี เช่นการแลกเปลี่ยนการเยือน การฝึกศึกษาและการปฏิบัติการร่วมกัน
     และในช่วงบ่าย ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ ได้เจรจาทวิภาคีกับ พลเรือเอก MUHAMMAD ALI ผู้บัญชาการทหารเรืออินโดนีเซีย ในประเด็นความร่วมมือด้านต่างๆระหว่าง กองทัพเรือทั้งสองประเทศ อีกด้วย
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี นายงาน 0909535645
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ