วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย พื้นที่ อ.บึงสามพัน 
นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอ บึงสามพัน พร้อมด้วยตัวแทนกิ่งกาชาดอำเภอบึงสามพัน มอบถุงยังชีพพระราชทาน 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้แก่นาง ฉวี พงษ์ไธสง, นายสมควร สินเขียว, นายอุทัย มาพระ, นางแฉล้ม สีเขียว, นางตุ้ม แก้วแสนเมือง(เสียหายเป็นบางส่วน)
นายณรงค์ สร้อยวิเชียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง 
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ นางวันเพ็ญ ประเสริฐสิน กำนัน ต.หนองแจง, หัวหน้าหน่วยราชการในพื้นที่
ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ตำบล, สมาชิก อบต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ
ตัวแทนจากหน่วยงานจาก จ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยทางโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยอุตสาหกรรม น้ำตาล จำกัด (เพชรบูรณ์), บริษัท
ร่วมทำลากพาวเวอร์
จำกัด สนับสนุน เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ และขอขอบคุณกลุ่มจิตอาสากิ่งกาชาด อ.บึงสามพัน และชาวบ้านใกล้เคียง ร่วมแจกสิ่งของ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ (วันที่ 16 พฤษภาคม 2566)
#สนับสนุนโดย นาย บุญเลิศ พุทธเจริญ เจ้าของไร่ มะขามหวาน ชนิกา อ.บึงสามพันจ.เพชรบูรณ์
#จิรพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล/แดง บึงสามพัน ผู้สื่อข่าว เพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ