วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2566 กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ สนับสนุน
 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงควายไทยให้เป็นสัตว์เลี้ยงสำคัญคู่กับสังคมและวิถีเกษตรกรรม
     วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ กลุ่มผู้เลี้ยงควายตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด จัดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2566 กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงควายไทยให้เป็นสัตว์เลี้ยงสำคัญคู่กับสังคมและวิถีเกษตรกรรม โดยมีภาคีเครือข่ายและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย เข้าร่วมกิจกรรม
         นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปีเป็น "วันอนุรักษ์ควายไทย" ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญสำหรับคนไทยจะได้ระลึกถึงควายไทย สำนักงานปศุสัตว์ร้อยเอ็ด จึงได้จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.2566 ขึ้น ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงควายไทยให้เป็นสัตว์เลี้ยงสำคัญคู่กับสังคมและวิถีเกษตรกรรมของไทย เป็นการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและอนุรักษ์เพื่อไม่ให้ควายไทยสูญพันธุ์ โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรม การสร้างการรับรู้เรื่องควายไทย การให้บริการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การถ่ายพยาธิและมอบเวชภัณฑ์สำหรับควาย 
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ