วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายกเมืองพัทยา ร่วมโครงการสภากาแฟสัญจร ตำรวจภูธรภาค 2
    ช่วงเช้า วันที่  16 พ.ค. 2566 นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวถึงภาพพจน์โดยรวมของเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน พร้อมทั้ง นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง โดยมี พลตำรวจโทอิทธิพล อิทธิสาวรรณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภธรภาค 2 เป็นประธาน เปิดโครงการสภากาแฟสัญจร ตำรวจภูธรภาค 2 ณ บริเวณชายหาดพัทยา หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
     โครงการสภากาแฟสัญจร ตำรวจภูธรภาค 2 เป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชน คอยติดตามภาระกิจต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการบูรณาการ ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการ อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการดำเนินงาน ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยขน์สูงสุด
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงฯ จัดประชุมวิชาการ “การบริการทางการแพทย์เฉพาะด้าน จากความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ”   วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายชาตรี วัฒนเขจร รอ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ