วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ฯ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Active Shooter Training เสริมเขี้ยวเล็บตำรวจ

.
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ที่กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ( ค่ายนเรศวร ) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตอบโต้สถานการณ์กรณีคนร้ายก่อเหตุด้วยอาวุธปืน ( Active Shooter Training ) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
.
มี พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์  พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รองผบช.ก. พล.ต.ต.ภานพ วรธนัชชากุล ผบก.สปพ. พล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ ผบก.สส.ภ.2,  พ.ต.อ.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง รอง ผบก.ปฏิบัติการพิเศษ ผู้แทนจากบช.ภ.1-9  นายคริสโตเฟอร์ แคนเทรว(Mr.Christopher Cantrell ) ผู้ช่วยทูตฝ่ายกฎหมายสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา นายเบร็ตเพ็ตติท ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย และยาเสพติด สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ตลอดจนผู้รับการฝึกอบรมที่ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ เจ้าหน้าที่สายงานป้องกันและปราบปรามกว่า 150 นายเข้าร่วม
.
พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ฯ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ทั่วทุกพื้นที่ ผู้ก่อเหตุมีการ แฝงตัวในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาประกอบอาชญากรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ซึ่งการก่อเหตุในบางครั้งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากผู้ก่อเหตุมีการใช้อาวุธปืน ที่ผ่านมาการปฏิบัติหน้าที่ หรือตอบโต้ผู้ก่อเหตุส่งผลให้ผู้ปฏิบัติได้รับบาดเจ็บบางรายถึงขั้นเสียชีวิต เนื่องจากยังขาดทักษะความชำนาญในยุทธวิธีการต่อสู้ หรือยุทธวิธีการตอบโต้ในกรณีผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืน
.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของยุทธวิธีการตอบโต้ในกรณีผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืน จึงได้มีนโยบายให้ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ และทำหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ ได้รับการฝึกฝนยุทธวิธีการตอบโต้สถานการณ์กรณีคนร้ายก่อเหตุด้วยอาวุธปืน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ มีการพัฒนายุทธวิธีการใช้อาวุธ ตลอดจนเรียนรู้ยุทธวิธีป้องกันตนเองในกรณีผู้ก่อเหตุมีอาวุธ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตอบโต้สถานการณ์กรณีคนร้ายก่อเหตุด้วยอาวุธปืน ( Active Shooter Training ) ขึ้น
.
ครั้งนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านข่าวกรองและความมั่นคงภายในของสหรัฐอเมริกา Federal Bureau of Investigation หรือ FBI มาเป็นวิทยากรประจำหลักสูตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์อันดีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับใช้กฎหมายระหว่างหน่วยงานเป็นอย่างดีในทุกระดับตลอดมา ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคต
.
การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นแนวทางหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะพัฒนาความรู้ และเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงยุทธวิธีพิเศษ และเทคนิคการใช้อาวุธปืนในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเคลื่อนที่ภายในอาคาร การเข้าตรวจค้นภายในห้อง รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้รักษากฎหมาย และรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน ตลอดจนลดความสูญเสียต่อตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง
.
อย่างไรก็ตามเมื่อผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหลักดังกล่าวเสร็จแล้ว  ก็นำความรู้มาถ่ายทอดให้กับกำลังพลในสังกัด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#Royalthaipolice
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ