วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด อำเภอพนมไพร รำถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ 2566
       วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. ที่ วัดกลางอุดมเวทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด นายสุเทพ พิมพิรัตน์  นายอำเภอพนมไพร เป็นประธานเปิดพิธีรำถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 โดยมี นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราขการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม 
        บุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น แตกต่างจากท้องถิ่น คือกำหนดจัดงานในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปีมาแต่โบราณ มาสู่พิธีรำถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์ เพื่อแสดงออกถึงความเชื่อ ศรัทธาต่อ องค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน ร่วมรำถวายองค์พระมหาธาตุ กว่า 100 คน

       ทั้งนี้ องค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์ หรือเจ้าพ่อ จุ่มคำ ชาวพนมไพรเชื่อว่ามีอำนาจปกป้อง คุ้มครอง และ สามารถช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อน อีกทั้ง มีความชื่นชอบบั้งไฟ ชาวบ้านมักไปบนบาน ขอให้ช่วยเหลือ เมื่อประสบผลสำเร็จตามปรารถนาแล้ว จะแก้บนด้วยการถวายบั้งไฟ
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ