วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านการเกษตร (Press Tour) ในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง
         วันนี้ ( 10 พ.ค. 66 ) ที่ หมู่ 5 ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง ดร.รุรีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านการเกษตร (Press Tour) ในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านมาตรฐาน GAP เมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผักพื้นบ้านและผลไม้รวมถึงดอกไม้ประคับ ซึ่งมีเกษตรกรที่สนใจปลูกผักพื้นบ้าน ซึ่งมีพื้นที่ทำนาแต่ต้องการหารายได้เพิ่มขึ้น มีสมาชิกที่สนใจจำนวน 30 ราย และเริ่มทำการหาช่องทางการตลาด ที่ได้ราคาดีกว่าเดิม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง ได้แนะนำให้ลองทำผักส่งขายต่างประเทศโดยผ่านบริษัทผู้ส่งออก โดยเริ่มส่งผักครั้งแรกกับบริษัท PDI

เดชา  อุ่นขาว   รายงานจากอยุธยา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ