วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
เป็นประธานเปิดงาน OTOP ภูมิภาค นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา ปี 2566 จุดดำเนินการจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ และนางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครรราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางอรจิรา ศิริมงคล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา นายสามารถ สุวรรณมณี ปลัดจังหวัดนครราชสีมา นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานอย่างคับคั่ง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายภายใต้แนวคิด “การตลาด นำการผลิต” นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการ ในจังหวัดพื้นที่จุดดำเนินการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของตนเองให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย

ด้าน นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ในนามตัวแทนผู้จัดงาน กล่าวว่า การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ปี 2566 กำหนดแผนจัดขึ้น จำนวน 5 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดลำพูน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดภูเก็ต โดยได้จัดมาแล้วจำนวน 3 ครั้ง และในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 ของการจัดงาน ซึ่งจุดดำเนินการจังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00- 21.00 น. รวมทั้งสิ้น 7 วัน พร้อมทั้งได้มีการรวบรวมผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวนกว่า 300 ร้านค้า ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร, เครื่องดื่ม, ผ้า เครื่องแต่งกาย, ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมไปถึงอาหารชวนชิมที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดที่ผ่านการการันตีว่าเป็นสุดยอดอาหารชวนชิม การสาธิตและแสดงกระบวนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม มินิคอนเสิร์ตของศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงให้ประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้า OTOP ได้เพลิดเพลินเป็นประจำทุกวัน

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวเชิญชวนผู้แขกมีเกียรติ ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมสนับสนุนสินค้า OTOP ชม ชิม ช๊อป สินค้าจากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งได้รวบรวมมาไว้ที่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้เต็นท์โดมติดแอร์ขนาดใหญ่ ตลอดการจัดงานทั้ง 7 วันนี้ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ร.ต สนธยา ศรีนอก หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดนครราชสีมา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ